24. januar 2018

Nyhedsbrev Januar 18

hvordan vi kan gøre det sjovere og mere interessant at være medlem af Socialdemokratiet på Bornholm.


Nyhedsbrev  Januar 18
 

Kære modtager af Socialdemokratiet på Bornholm’s nyhedsbrev
 
Rigtig godt nytår!
 
Så er der gang i den nye sæson i forhold til politiske arbejde. Vi har haft første bestyrelsesmøde, hvor vi har diskuteret, hvordan vi kan gøre det sjovere og mere interessant at være medlem af Socialdemokratiet på Bornholm.
 
Vi vil arbejde på at lave forskellige åbne arrangementer, hvor man kan blive klogere på, hvad der sker. I efteråret var der et besøg på Bornholms forsyning, hvor der blev vist rundt på Østkraft og talt om den fremtidige strategi. Det er i den retningen, vi vil arbejde for at komme andre steder. Vi har talt om et besøg på lufthavnen, Rønne Havn mv. Har I nogle gode ideer, så er I velkomne til at komme med input.
 
Derudover har vi talt om nogle fokusgrupper i forbindelse med de forskellige udvalg i kommunalbestyrelsen. Det vil være et samarbejde mellem gruppen og organisationen.
 
Begge dele vil vi komme tilbage til i de kommende nyhedsbreve.
 
Starten af året er også generalforsamlingstid. Her er oversigten over generalforsamlingerne på Bornholm.
 
I er altid velkomne til at kontakte bestyrelsen.
 
Se kalender mv. på www.abornholm.dk
 
Venlig hilsen
 
Anette Stæhr
formand
 
 
Socialdemokratiet på Bornholm Generalforsamlinger 2018
 
22. januar 2018 kl. 17.00  Nordbornholms partiforening på Pension Lindesdal i Sandvig.
31. januar 2018 kl. 18.00  Midtbornholms partiforening på Samlingshuset i Pedersker  (tilmelding til spisning nødvendigt på 61659466 senest den 13/1 2017). Generalforsamlingen starter kl. 19.00
21. februar 2018 kl. 19.00  Nexø partiforening på Fritids- og kulturcenter, Gl. Postvej, Nexø                          (spisning starter kl. 18.00 – tilmelding nødvendig til Per Ole Petersen,  24804135).
6. marts 2018 kl. 18.00  Rønne-Hasle partiforening hos Metal, Ved Lunden 16, Rønn
Dagsorden til partiforeningsgeneralforsamlingerne er efter vedtægterne.
 
Socialdemokraterne på Bornholm afholder ordinær generalforsamling 
onsdag den 21. marts 2018 kl. 17.00 i Aakirkeby Hallen.
 
Foreløbig dagsorden er sendt til foreningsformændene, hvor den kan fås.
Desuden er dagsordenen på socialdemokratiets hjemmeside www.abornholm.dk.
 
Dagsorden ifølge vedtægter, herunder diverse beretninger, diverse valg, regnskab og budget.
Sidste frist for modtagelse af forslag til generalforsamlingen er den 7. marts på mail til formand Anette Stæhr, anette.staehr@hotmail.com. Forslagene skal sendes til formanden gennem foreningsbestyrelsen.
 
Materiale til generalforsamlingen udleveres ved generalforsamlingens start, eller kan rekvireres hos foreningsformanden 6 dage før generalforsamlingen, hvor materialet også vil være at finde på hjemmesiden.
 
Det vil under mødet blive serveret et let måltid.
 
Alle medlemmer er velkomne.