24. januar 2018

Pressemeddelelse

Socialdemokratiet er enig med Regeringen i, at flytning af statslige arbejdspladser, skal skabe et Danmark i bedre balance Men utilfredsstillende, at Bornholm spises af med kun 7 nye arbejdspladser, som søges solgt som 25 nye arbejdspladser.


Pressemeddelelse

 

Claus Larsen-Jensen, MF(S):

Socialdemokratiet er enig med Regeringen i, at flytning af statslige arbejdspladser, skal skabe et Danmark i bedre balance

Men utilfredsstillende, at Bornholm spises af med kun 7 syv nye arbejdspladser, som søges solgt som 25 nye arbejdspladser.

 

I Socialdemokratiet er vi enige med Regeringen i, at det er nødvendigt, at vi får vendt udviklingen i Danmark, hvor der er ved at ske en økonomisk, social og geografisk skævvridning af leve- og udviklingsmulighederne. Danmark er geografisk et så lille land, at vi ikke kan være bekendt overfor hinanden, ikke at skabe mere lige muligheder. Derfor bakker vi grundlæggende op om Regeringens flytning af statslige arbejdspladser til 49 byer rundt i Danmark, siger Claus Larsen-Jensen, MF(S).

 

Jeg er glad for enhver arbejdsplads, der flyttes til Bornholm. Umiddelbart lød det da meget godt, at Bornholm skulle have 25 nye statslige arbejdspladser til Bornholm: 18 i Skattestyrelsen, 7 indenfor Arbejdsmarked og Rekruttering, samt at uddannelse som datamatiker samt i innovation og entrepeneurship / iværksætteri, hvad vel også må medføre et antal arbejdspladser. Men det er dybt utilfredsstillende, at Regeringen, ifølge oplysninger fra Bornholms Tidende, der har tallene bekræftet i Skat,  igen tæller 18 arbejdspladser med, som faktisk er de samme 20 arbejdspladser, der tidligere er lovet til Bornholm. Det er snyderi på vægten, og kun 7 ekstra arbejdspladser til Bornholm, er stærkt utilfredsstillende.

Det er nødvendigt, at vi fra bornholmsk side klart siger til Regeringen, at det må de se på endnu en gang, siger Claus Larsen-Jensen.

 

Selvom det er helt centralt, at uddannelsestilbuddene på Bornholm og Campus Bornholm styrkes, og at det giver rigtig god mening at styrke uddannelsen i iværksætteri, fordi Bornholm er et sted med mange nye iværksættere, og som derfor har et miljø til at udvikle nye job- og erhvervsmuligheder i fremtiden, så er det minimalt, hvad virkning, det har for Bornholm. Det er usikkert, hvor mange arbejdspladser Molslinjen lukker efter, at de med mange hundrede statskroner i kassen, når de overtager færgefarten på Bornholm, men risikoen er, at det massivt fjerner mange flere arbejdspladser på Bornholm end, der flyttes over, siger Claus Larsen-Jensen.

 

Jeg håber og forventer , at når et nyt forsvarsforlig inden længe er på plads, så medfører det yderligere statslige arbejdspladser i tilknytning til Almegårds Kaserne, samt at Beredskabet styrkes, men det må vi afvente snarlig afklaring af, siger Claus Larsen-Jensen. 

 

Udflytning af statslige arbejdspladser er en brik i, at få skabt bedre balance i Danmark og udviklingsmuligheder alle steder i landet. Men jeg der desværre samtidig nødt til at sige, at så nytter det ikke noget, hvis der snydes med tallene, og andre politiske beslutninger på Christiansborg medfører, at  der nedlægges endnu flere andre job. Analysen af den første udflytning viser jo, at på trods heraf, samtidig nedlagt flere andre arbejdspladser de pågældende steder. Regeringens finanslov 2018 med DF medfører en nedskæring på en række uddannelsesområder, som medfører 4-5.000 færre ansatte rundt i landet, siger Claus Larsen-Jensen.

 

Hvis vi skal have løftet hele landets udviklingsmuligheder, så er det også nødvendigt, at se på, hvilke andre statslige initiativer, der kan understøtte private erhvervsklynger og udviklingsmuligheder. Derfor bør der øget fokus på dette. Og det er også nødvendigt, at Regioner og Kommuner selv har fokus på, at skabe en afbalanceret udvikling i alle dele af deres geografiske områder, siger Claus Larsen-Jensen.

 

Kontakt Claus Larsen-Jensen: 

Mobil: +45 2759 4033 eller +45 6162 5281