3. februar 2018

Nyt fra Folketinget d. 31.januar 2018

De blå kastede håndklædet Efter et stort drama mellem Regeringen og DF op til jul, sparkede regeringen spørgsmålet om skattelettelser og udlændingepolitik til hjørne, for at få stemt finansloven igennem d. 22.december 2017. LA stod med ultimative krav om skattelettelser. DF havde udlændingekrav, som var vanskelige for Regeringen at sluge.


 

 De blåkastede håndklædet 

Efter et stort drama mellem Regeringen og DF op til jul, sparkede regeringen spørgsmålet om skattelettelser og udlændingepolitik til hjørne, for at få stemt finansloven igennem d. 22.december 2017. LA stod med ultimative krav om skattelettelser. DF havde udlændingekrav, som var vanskelige for Regeringen at sluge. 

Stridighederne mellem regeringen og DF er fortsat efter nytår. DF og LA er i totterne på hinanden. 

Statsminister Lars Løkke Rasmussen har derfor kastet håndklædet og opgivet regeringens prestigesag: skattelettelser, idet det er fremhævet, at der er indgået en aftale mellem regeringen og DF om at lempe skatten i bunden, samt at løse det samspilsproblem, der er med, at man trækkes i offentlige pensioner, fordi man har private pensioner. Det giver en høj beskatning. Hvordan det ender vides endnu ikke. 

Lars Løkke Rasmussen slog fast, at skat og udlændingepolitik ikke skal være en handelsvare i forhold til hinanden, men behandles hver for sig. Hermed trak regeringen en streg i sandet i forhold til DF vedr. integration af udlændinge på arbejdsmarkedet. Regeringen havde før jul indgået trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter om en Integrations Grund Uddannelse, IGU, og den ville regeringen og arbejdsmarkedets parter ikke opgive. 

Grundlæggende kan man sige, at skillelinjen er mellem integration og isolation af flygtninge, mens de er her. Danmark har en regel om, at hvis der er mangel på dansk arbejdskraft indenfor specialiserede områder, så kan der hentes arbejdskraft i udlandet, men lønnen skal mindst være på godt 417.000 kr. Tanken med ordningen var at trække udenlandske fodboldspillere og veluddannede specialister til Danmark. Regeringen og en række erhvervsorganisationer presser på for, at beløbet skal sættes ned. Det er Socialdemokratiet og et flertal af partierne, inkl. DF, imod, fordi en lavere indkomstgrænse vil medføre, at arbejdsgivere kan tiltrække billig arbejdskraft udefra, og dermed øge konkurrencen om ufaglærte job og presse lønnen nedad. 

Uroen i blå blok har smittet af på tilslutningen til partierne. LA og DF går tilbage. S og V går frem. Socialdemokratiet og resten af oppositionen har i de forskellige opinionsundersøgelser et flertal på 52,5 %. 

 

Læs også om: 

 • Kvotekonger og Kvajekonge.
 • Debat om Danmark skal styres af blokpolitik.
 • Fra 25 til 7 ny statslige arbejdspladser til Bornholm.
 • Godt Forsvarsforlig – også godt for Bornholm.
 • Alle håbede på et fredeligt Europa.
  • Indholdet af Forsvarsforliget.
 • Skattely – et voksende problem.
 • Grænsehindringer.
 • Nye Ferieregler fra 2020.
 • 258 mio. mennesker bor udenfor eget land.
 • Marshall-hjælp til Afrika.
 • Nye El-tog for 11 mia. kr. i stedet for IC4 togene.

Filer:


Nyt fra Folketinget 31.januar 2018
PDF
1 MB