Folkeafstemningen om Forsvarsforbeholdet

Den 1. juni afholdes folkeafstemning om det danske forsvarsforbehold. I et forsøg på at sikre flest mulige oplysning om, hvad det er vi stemmer om, afholdes informationsmøde og debatmøde på Europadagen mandag den 9. maj 2022 kl. 14:00-15:30.

Mødet afholdes i samarbejde mellem Socialdemokratiet, FIC Bornholm og Faglige Seniorer.

Der bliver serveret kaffe og kage.

 

Forsvarsforbehold

Tid: 09. maj 2022 - kl. 14:00-15:30

Sted: Sagahuset – Sagavej 2, 3700 Rønne

Tilmelding: Mail til Inge Munch, ingemunch99@gmail.com