Socialdemokratiet på Bornholm

Socialdemokratiet på Bornholm er en fælles bestyrelse for de socialdemokratiske partiforeninger på Bornholm. På Bornholm er der 4 partiforeninger: Rønne-Hasle, Nordbornholm, Østbornholm og Midtbornholm. Det er partiforeningerne, der organiserer medlemmerne.

Socialdemokratiet på Bornholms opgaver er:

 • Opstille kandidater til kommunal- og regionsrådsvalg
 • Opstille kandidater til folketingsvalg
 • Gennemfører valgkampe til kommunal- og regionsrådsvalg, folketingsvalg, EU-valg og folkeafstemninger.

 

Desuden har Socialdemokratiet på Bornholm en koordinerende rolle i forhold til aktiviteter, events, konferencer mv. sammen med partiforeningerne.

Socialdemokratiet på Bornholm er bindeled mellem kommunalbestyrelsesgruppen og partiet. Og det er Socialdemokratiet på Bornholm der står for udarbejdelse af valgprogram til kommunalvalget.          

Socialdemokratiet på Bornholm står for fællesarrangementer på Bornholm, f.eks. Grundlovsstævne. I samarbejde med de andre røde partier og FH-Bornholm arrangeres en fælles 1. maj.

Bestyrelsen bliver valgt på den årlige generalforsamling, hvortil alle medlemmer har adgang.

I vedtægterne kan man se, hvornår man har stemmeret til de forskellige afstemninger.

 

Bestyrelsen består af følgende valgt på generalforsamlingen:

 • Formand
 • 2 næstformænd (1 fra Rønne-kredsen og 1 fra Aakirkeby kredsen)
 • Kasserer
 • Sekretær
 • Aktivitetsformand
 • 1 bestyrelsesmedlem
 • 2 bestyrelsessuppleanter (ret til at deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret)
 • Derudover de 4 foreningsformænd - der også har stemmeret
 • Borgmester eller gruppeformand (med stemmeret9
 • Tilforordnede uden stemmeret:
 • AOF, FH, DSU, Repræsentant fra Regionsrådsgruppen, folketingsmedlem samt suppleanter.