Generalforsamling - Socialdemokratiet på Bornholm

Socialdemokratiet på Bornholm afholder generalforsamling for alle socialdemokratiske medlemmer på Bornholm.

Dagsorden ifølge vedtægter – dagsordenen vil blive offentliggjort på vores hjemmeside.

Sidste frist for modtagelse af forslag til generalforsamlingen er den 8. april 2022 på mail til formand Anette Stæhr, anette.staehr@hotmail.com. Forslagene skal sendes til formanden gennem foreningsbestyrelsen.

Materiale til generalforsamlingen udleveres ved generalforsamlingens start, eller kan rekvireres hos foreningsformanden 6 dage før generalforsamlingen, hvor materialet også vil være at finde på hjemmesiden.

Bhjdn8oi

Tid: 25. april 2022 - kl. 19:00

Sted: Aakirkeby Hallen - Grønningen 3, 3720 Aakirkeby

Tilmelding mad og deltagelse: Anette Stæhr, anette.staehr@hotmail.com - Frist den 19. april 2022