Generalforsamlinger 2024

Rød Rose

Den 6. februar 2024 kl. 18.00 afholder Rønne-Hasle partiforening generalforsamling. Den afholdes i 3F Bornholms mødelokale, Sandemandsvej 21 i Rønne.

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske til Ernst Jensen, senest den 2. februar 2024 på e-mail.: ernstjensen55@gmail.com eller mobil: 21422673.

 

19. februar 2024 kl. 17.30 Socialdemokratiet Nordbornholm afholder generalforsamling på Pension Lindesdal, Hammersøvej 1, Sandvig pr. 3770 Allinge.

Tilmelding til spisning/generalforsamling til Jacob Lund på mail jacobvlund@gmail.com senest 16/2 2024

 

20. februar 2024 kl. 19.00 Socialdemokratiet Midtbornholm partiforening afholder generalforsamling i Pedersker Samlingshus. Tilmelding til spisning kl. 18.30 til 61659466 senest den 15/2 2023

 

26. februar 2024 kl. 17.30 Østbornholms partiforening afholder generalforsamling i Fritidshuset i Nexø Gl. Postvej 27. 3730 Nexø.

Tilmelding til spisning/generalforsamling til Karen Lynn Jacobsen på mail karen.lynn.jacobsen@brk.dk 

 

Dagsorden til partiforeningsgeneralforsamlingerne er efter vedtægterne.

Socialdemokratiet på Bornholm afholder ordinær generalforsamling

11. marts 2023 kl. 19.00 i Aakirkeby Hallen.

Dagsorden ifølge vedtægter – dagsordenen vil blive offentliggjort på hjemmesiden.

Sidste frist for modtagelse af forslag til generalforsamlingen er den 25. februar 2024 på mail til formand Lars Goldschmidt, LG@riseandshine.dk. Forslagene skal sendes til formanden gennem foreningsbestyrelsen.

Af hensyn til det praktiske, er det nødvendigt at tilmelde sig på mail til gg@riseandshine.dk
Meld dig til så tidligt som muligt og senest den 6. marts.

Materiale til generalforsamlingen udleveres ved generalforsamlingens start, eller kan rekvireres hos foreningsformanden 6 dage før generalforsamlingen, hvor materialet også vil være at finde på hjemmesiden.