Møde om energiø på Bornholm

Det er aftalt med Klaus V, at de fortæller om hvad Energiøen er, hvad indebærer det, hvad kan vi som samfund få ud af at være Energi ø og test ø. Hvad er ‘prisen’ for at være energi ø og hvad handler Nationalt Center for Grøn Energi om, samt hvilke muligheder det giver vores forsyningsselskab for at være en del af de kommende test og udviklingsprojekter på grøn energi.

Til mødet med BEOF kan du tage et familiemedlem eller ven / nabo med, som ikke er medlem - husk blot tilmelding.

Bagefter er der et internt Socialdemokratisk møde, hvor kun medlemmer kan deltage.

 

MØDEPROGRAM:

16.30 - Vi mødes på BEOF

16.45 - Rundvisning på kraftværket og information om nye innovative projekter der bliver sat i gang

17.30 - BEOF fortæller om Energi Ø Bornholm inkl. spørgsmål, v. Klaus Vesløv og Claus M. Andersen

18.30 - BEOF er vært for lidt smørrebrød

 

INTERNT S-MØDE:

19.00 - Intern politisk samtale om hvordan S ønsker at arbejde og forholde sig i forhold til Energi øen.

20.30 - Tak for i aften

Lars Goldschmidt er moderater

Vindmølle

Tid: 14.september - kl. 16.30

Sted: BEOF - Skansevej 2, 3700 Rønne

Tilmelding: Via mail ingemunch99@gmail.com eller på tlf. 24620985