Debatmøde En helhedsplan for Energiøen m.v.

Vi inviterer hermed til debatmøde om en helhedsplan for Energiøen m.v. til gavn for Bornholm og bornholmerne

Bornholm står foran historiske investeringer i Energiøen, landanlæg, Ørsted/Copenhagen Infrastructure Partners havvindmølleparker. Det giver udfordringer og muligheder, men også dilemmaer på Bornholm. For hvad, hvor og hvordan vil vi udnytte dette bedst muligt til fordel for Bornholm og bornholmerne.

Socialdemokratiet har foreslået en Helhedsplan for Energiøen m.v., som et flertal har tilsluttet sig. Kommunalbestyrelsen kan nu vise politisk lederskab i retning og indhold for udviklingen. Men der er mange detaljer, som slet ikke endnu er på plads. Derfor er bornholmernes deltagelse i debatten herom så vigtig.

 

Program

Kl. 18.00 Velkomst ved formanden for Socialdemokratiet Bornholm

Kl. 18.10 Derfor en Helhedsplan for Energiøen m.v. v/Gruppeformand Claus Larsen-Jensen, S

Kl. 18.20 Baltic Energy Island og Energiøen v/ Direktør Søren Møller Christensen, BEI

Kl. 18.50 Det gør Regering og Folketing v/ Lea Wermelin, MF (S), Formand for Folketingets Miljø- og Klimaudvalg.

Kl. 19.10 Debat og spørgsmål

Debatmøde Om Energiøen

Tid: 13. april - kl.18.00-20:00

Sted: Bornholms Efterskole, Haslevej 103, 3700 Rønne

Tilmelding: Send besked claus@bornholmsefterskole.dk snarest muligt