Generalforsamlinger 2023

Rød Rose

23. januar 2023 kl. 17.30 Socialdemokratiet Nordbornholm på Pension Lindesdal, Hammersøvej 1, Allinge.

Tilmelding til spisning/generalforsamling til Jacob Lund, tlf. 25681854 senest 19/1 2023.

 

8. februar 2023 kl. 19.00 Østbornholms partiforening i Nexø Fritidshus, Gl. Postvej, Nexø.

Tilmelding til Per Ole Petersen, 24804135 vedr. deltagelse i spisning kl. 18.00 samme sted.

 

8. februar 2023 kl. 19.00 Midtbornholms partiforening på Samlingshuset i Pedersker

Tilmelding til spisning kl. 18.00 på 61659466 senest den 5/2 2023.

 

28. februar 2023 kl. 18.00 Rønne-Hasle partiforening hos Metal, Ved Lunden 16, Rønne

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske til Ernst Jensen, senest den 24. februar på e-mail.: ernstjensen55@gmail.com eller mobil: 21422673

 

Dagsorden til partiforeningsgeneralforsamlingerne er efter vedtægterne.

 

 

Socialdemokratiet på Bornholm afholder ordinær generalforsamling

28. marts 2023 kl. 19.00 i Aakirkeby Hallen.

Dagsorden ifølge vedtægter – dagsordenen vil blive offentliggjort på hjemmesiden.

Sidste frist for modtagelse af forslag til generalforsamlingen er den 13. marts 2023 på mail til formand Anette Stæhr, anette.staehr@hotmail.com. Forslagene skal sendes til formanden gennem foreningsbestyrelsen.

Af hensyn til det praktiske, er det nødvendigt at tilmelde sig på mail til anette.staehr@hotmail.com - gerne så tidligt som muligt og senest den 23. marts.

Materiale til generalforsamlingen udleveres ved generalforsamlingens start, eller kan rekvireres hos foreningsformanden 6 dage før generalforsamlingen, hvor materialet også vil være at finde på hjemmesiden.